McCannErickson
McCannErickson

McCannErickson

Disseny i packaging del Llibre Anual Corporatiu per a McCannErickson. Agència internacional de publicitat.